Privacy

VALENTINO verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van de klanten, nieuwsbrieflezers en lezers die via deze webstek met hem contact op nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.