Privacy Policy

Valentino Chocolatier BVBA verbindt zich ertoe om de identiteitsgegevens van de klanten, nieuwsbrief-lezers en lezers die via deze website met hen in contact komen enkel en alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.